Eğitim Öğretim

Eğitim Modeli

En büyük farkımız, uyguladığımız "kişiye özgü öğretim modeli" ve "farklı öğrenme ortamları" ile öğrencilerimizin içlerindeki cevheri keşfetmek; ve çok yönlü eğitim vererek onları hayata hazırlamak.

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ

“Kişiye Özgü Öğretim Modeli” Nasıl öğreniyorsanız, öyle öğretiyoruz.

Bahçeşehir Koleji’nde 2007 - 2008 öğretim yılından itibaren başarıyla uygulanmakta olan "Kişiye Özgü Öğretim Modeli” üç adımdan oluşur:

 • 1. adım: Öğrenme Stilinin Belirlenmesi... "Kişisel Öğrenme Stili Testi"
 • 2. adım: Öğrenmeyi Değerlendirme... "AKORD"
 • 3. adım: Öğrenmeyi Pekiştirme... "Bahçeşehir TV"

1. adım: NASIL ÖĞRENİYORUM? (Öğrenme Stilinin Belirlenmesi)

Her bireyin kendine özgü bir öğrenme stili vardır. Öğrenme stilleri; kişinin yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendisine özgü yollar kullanmasıdır. Bir öğrenme stili bir diğerinden iyi veya kötü değildir. Herkes yaşamı boyunca tüm stilleri kullanmakta ancak bir tanesini daha fazla tercih etmektedir.

Bütün çocuklara uyan bir öğrenme stili yoktur. Herkesin en iyi öğrendiği yolu bulup o yolu açmak gerekmektedir. Öğrenciler kendi öğrenme stilleri hakkında bilgi sahibi oldukça öğrenmeye ilgileri artar. Kişilerin stilleri ile uyumlu ortam, kaynak ve yaklaşım gösterildiğinde öğrenciler daha başarılı olurlar.

Kişiye Özgü Öğretim Modeli, öğrencilerin öğrenme biçimlerdeki bireysel farklılıkları belirlemeyi ve bu farklılıkları baz alarak öğretim sürecini planlamayı hedeflemektedir. Kişilerin öğrenme tarzları, onların parmak izleri kadar özeldir. Bu öğrenme tarzları ne kadar iyi bilinirse, öğrencilerin başarılı bir öğrenim tecrübesi kazanmasına o kadar yardım edebiliriz.

Bahçeşehir Kolejleri'nde farklı yaş grupları için Yaratıcı Öğrenme Merkezi Direktörü Barbara Prashnig tarafından geliştirilen Kişisel Öğrenme Stili Testleri uygulanır. Kişisel Öğrenme Stili Testi, öğrencinin hangi ortamlarda, ne şekilde çalışmasının daha verimli olabileceği konusunda öğrenci ve veliyi bilgilendirmek üzere oluşturulmuştur.

 • Kişisel öğrenme stili raporu... KÖS testi sonucunda elde edilen kişisel raporda öğrencinin ders çalışmaya başlama davranışı, zorluklar karşısında gösterdiği tutum, ders çalışmadaki sürekliliği ve konsantrasyonu, birden fazla işi aynı anda yapabilme becerisi, çalışma grupları tercihi, otorite ile çalışma tercihi, fiziksel çevre tercihi, çalışma saatleri tercihi, bilgiyi algılama yolları, düşünme biçimleri hakkında ayrıntılı veriler elde edilmektedir. Bu rapor eşliğinde rehber öğretmen öğrenciye danışmanlık yapar ve öğrenciyi kendi öğrenme stili konusunda bilgilendirir. Bu danışmanlığa öğrenci velisi de katılır. Kendi Öğrenme stili hakkında bilgi sahibi olan kişilerin öğrenmeye ilgileri artar, daha bilinçli "öğrenen" olurlar, özgüvenleri artar. Kişi, öğrenen olarak güçlü ve zayıf yönlerini anlayarak hem kendini hem de çevresindeki kişileri daha iyi anlar, çevresiyle daha olumlu ilişkiler kurar. Öğrenme stilleri hakkında bilgilenen veliler evde yaratılacak çalışma ortamı ve zamanlama seçimlerinde daha hassas davranacaklardır.
 • Sınıfın öğrenme stili raporu... KÖS sonucunda elde edilen sınıf raporları ders öğretmenleri içindir. Öğretmen, dersine girdiği sınıftaki öğrencilerin genel öğrenme özellikleri bilir ve özellikle yeni ve zor bir konu anlatırken öğrencilerin farklı farklı öğrendiğini dikkate alır. Öğretmenlerin sınıftaki öğrencilerinin öğrenme stillerini bilmesi, bireysel farklılıkları dikkate alarak dersleri tasarlamalarına dolayısıyla öğrenme niteliğinin arttırılmasına yardımcı olur.
 • Farklı öğrenme ortamları - Öğrenme pencereleri... Öğrencinin öğrenme sürecindeki en önemli basamaklardan biri de, sınıf ortamı dışında yapılan tamamlama ve pekiştirme süreçleridir. Ders dışı çalışmalar, öğrencilerin kişisel çalışma ortamı tercihleri göz önünde bulundurularak düzenlendiği takdirde öğrenme süreci daha etkin ve verimli olacaktır. Bu nedenle öğrenme pencereleri öğrencilerin ders çalışma alışkanlıklarına ve öğrenme stillerine uygun olarak çeşitlendirilmiştir.
 • Bireysel Öğrenme Pencereleri... Tek başına çalışarak öğrenen öğrenciler için oluşturulmuş, kabinler şeklinde tasarlanmış öğrenme ortamlarıdır.
 • Grupla Öğrenme Pencereleri... Öğrencilerin küçük gruplar halinde iş birliği içerisinde birlikte çalışması esasına dayalı interaktif bir öğrenme ve öğretme metodudur.
 • Aktarıcı Eşliğinde Öğrenme Pencereleri... Benzer akademik birikime sahip olan öğrenci grubunun öğretmen eşliğinde çalışmasıdır. Özellikle konu eksiği olan ya da konuyu bir kez daha dinlemesi gereken öğrencilerin tamamlama amacıyla yararlanacağı ortamlardır.
 • Bütünsel Öğrenme Pencereleri... Bu öğrenciler daha çok rahat ortamlarda, yaparak ya da yaşayarak öğrenebilirler. Örneğin, mindere uzanarak, müzik dinleyerek, loş ışıkta çalışarak dersleri daha iyi kavrayabilirler.

2. adım: NEYİ NE KADAR ÖĞRENDİM? (Öğrenmeyi Değerlendirme)

Günümüzde ölçme ve değerlendirme, öğrencilerin sadece ne kadar bildiğini görmek ve öğrencileri bildikleri oranda sıralamak amacıyla değil; öğrenmeyi zorlaştıran noktaları teşhis etmek amacıyla da kullanılmaktadır.

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları tarafından geliştirilen Akıllı Ölçme ve Öğrenme Destek Sistemi (AKORD), Columbia Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kikumi Tatsuoka'nın tanıya dayalı ölçme modelleri alanındaki çalışmasına dayanan bir tanı testi modelidir. AKORD, öğrencilerin öğrenim süreçlerinde içine düştükleri kavram eksikliği ya da yanılgılarının teşhisine ve buna bağlı olarak bu öğrenme güçlüklerinin tedavisine yönelik, web tabanlı bir sistemdir.

9 akademisyen, 442 öğretmenin görev aldığı ve üç yıl süren bu çalışmada bütün müfredatın gen haritasını çıkartılmıştır. Bu Kavram Hiyerarşisi Haritaları, Akıllı Ölçme ve Öğrenme Destek Sistemi adı verilen uygulamada öğrencilerin hangi soruyu neden yapamadığını tespit etmek için kullanılmaktadır.

Hazırlanan tanı sınavlarında öğrencilerin hangi soruyu neden yapamadıklarını ortaya koyarak, bir anlamda öğrencinin röntgenini çekerler. Klasik test modellerinde ise öğrencinin sadece kaç soruya doğru ya da yanlış cevap verdiğine bakılır. AKORD modeli, öğrencinin ne kadar bildiğinin ötesinde, neleri bildiğini ve neleri bilmediğini teşhis eder. Geri bildirim verir ve çözüm yöntemleri konusunda öğrenme aktivitelerine yön kazandırır. AKORD sayesinde, hem öğrenciler hem de öğretmenler daha az zamanda daha çok bilgiyi daha hızlı, doğru ve kalıcı şekilde edinirler. AKORD Sistemi, 4. sınıftan lise son sınıfa kadar uygulanır.

3. adım: NE ZAMAN VE NEREDE TEKRAR YAPABİLİRİM? (Öğrenmeyi Pekiştirme)

Elektronik Öğrenme (Bahçeşehir TV)... İnternet üzerinden yayın yapan bir eğitim - öğretim kanalıdır. Öğrenci, zamandan ve mekandan bağımsız olarak, konuları tekrar edebilir ve pekiştirebilir. Öğrencilere verilen kullanıcı adı ve şifreyle, Bahçeşehir Koleji öğrencileri www.bahcesehir.tv adresinden, konu anlatım videolarına erişirler. Öğrenme eksikliğinin olduğu konularla ilgili videoları izleyip o konulara ait testleri çözerler.

Hiç şüphesiz bu bilgiler, öğrencilerin inanç ve kültür dünyalarına genişlik kazandıracak ve başka dinden olan insanlara karşı daha hoşgörülü ve anlayışlı davranmalarını sağlayacaktır.

Öğretmenlerimiz

Gelişim Özelliklerini Tanıma

Öğretmenimiz öğrencinin fiziksel, sosyal, bilişsel, dil, duygusal, kültürel gelişimine ait düzeyini, öğrenme biçimlerini, güçlü ve zayıf yönlerini, ilgi ve gereksinimlerini bilir.

Öğrencilerin, Öğrenebileceğine ve Başaracağına İnanma

Öğretmenimiz, öğrencilerinin yaşantıları ve düzeyleri ne olursa olsun, onların eğitim kazanımlarını sürekli arttırmayı amaç edinmeli, onlara öğrenme ve başarma konusunda özgüven kazandırabilmelidir.

Bireysel Farklılıkları Dikkate Alarak Öğretimi Çeşitlendirme

Öğretmenimiz, öğrencileri birey olarak görür, değer verir. Öğrencilerin sosyal ve kültürel farklılıklarını, yaptıklarını ve ilgilerini dikkate alarak en yüksek düzeyde öğrenmeleri ve gelişmeleri için çaba harcar. Sınıf içinde çok farklı ihtiyaç, ilgi, yetenek ve özgeçmişe sahip olan öğrencilerle karşı karşıyadır. Onların var olan kapasitelerini geliştirme ve seçenekleri çoğaltan bir eğitim alma hakları olduğunu bilir ve öğretme-öğrenme sürecini düzenlerken bunları göz önünde bulundurur. Öğretmenimiz, özel gereksinimi olanlara karşı kendi sorumluluklarının, kanunî yükümlülüklerinin, müdahale şekillerinin, değerlendirme yollarının bilincinde olur ve bireysel öğretim planları yapar.

Ulusal ve Evrensel Değerlere Önem Verme

Öğretmenimiz, çocuk hakları, insan hakları, anayasa ve demokrasi ilkelerini benimseyerek her toplumun kendine özgü kültürel yapısı, değerleri olduğu anlayışıyla öğrenme yaşantıları düzenler. Ulusal ve evrensel değerleri benimser, uluslararasındaki anlayışı, iş birliğini, dostluğu, barışı destekleyerek, öğrencilerinin de bu değerleri kazanması için çaba gösterir.

Materyal Hazırlama

Öğretmenimiz sahip olduğu olanakları verimli kullanarak ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak öğretim materyallerini hazırlar. Materyalleri hazırlarken teknolojik ve çevresel olanaklardan yararlanır.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerini Belirleme

Öğretmenimiz, öğrenci merkezli bir yaklaşımla kullanacağı yöntemleri, etkinlikleri, ders araç gereç ve materyallerini, ölçme-değerlendirme tekniklerini özel alan öğretim programındaki amaç ve kazanımlarla tutarlı olarak öğrencilerle birlikte planlar.

Meslekî Gelişmeleri İzleme ve Katkı Sağlama

Öğretmenimiz, diğer öğretmenimizin, yönetici ve uzmanların başarılı deneyimlerinden yararlanır. Öz değerlendirme yaparak değişim ve sürekli gelişim için çaba harcar. Meslekî gereksinimlerinin farkında olarak kendini ve öğretme- öğrenme sürecini geliştirmek için hizmet içi eğitim, toplantı, seminerlere katılır, alanı ile ilgili yayınları izler.

Okulumuzun İyileştirilmesine ve Geliştirilmesine Katkı Sağlama

Öğretmenimiz, öğrencilerin öğrenmelerini desteklemek ve geliştirmek için okulu çalışanları ile bir bütün olarak düşünür ve okulun bir toplum merkezi haline gelebilmesi için onlarla iş birliği yapar, okul gelişim çalışmalarında öğrencileri ile birlikte etkin rol alır.

Öz Değerlendirme Yapma - Kişisel Gelişimi Sağlama

Öğretmenimiz, sınıf içi ve dışı çalışmalarını eleştirel bir yaklaşımla analiz ederek öz değerlendirme yapar. Öz değerlendirmeden elde ettiği verileri kendini ve öğretme-öğrenme sürecini geliştirmek için kullanır. Farklı görüşlere ve eleştirilere açıktır. Öğretmenimiz, kendini geliştirme sorumluluğunun bilincinde, istekli, sebatlı, canlı, enerjik ve yaratıcı olmalıdır. Eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim becerileri ve estetik anlayışını geliştirmeli ve etkili kullanmalıdır.

Zaman Yönetimi

Öğretmenimiz, kendisine ayrılan öğretme ve öğrenme zamanını dersin bölümlerini dikkate alarak uygun biçimde kullanır; öğrencilerini ders içi ve ders dışı çalışmalarda zamanı etkili kullanmaları için yönlendirir.

Öğretmen Eğitimi

 • Eğitimde amaçlanan niteliklere ulaşılması için gerekli mesleki bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkların öğretmenlere kazandırılmasını hedefleyen süreçlerin bütünü olarak tanımlanan öğretmen eğitimi, Bahçeşehir Kolejleri’nin Eğitimde Mükemmellik Ödülü’ne layık görülmesindeki en önemli kriterlerden birisidir.
 • Eğitim devamlı kendini yenileyen ve yeniliklere açık bir dünyadır. Eğitim programları, öğretim yöntem ve teknikleri, derslerin nasıl ve hangi materyallerle işleneceği gibi konular eğitimde değişime uğramakta, yeni yaklaşımlar gündeme gelmektedir. Nitelikli öğretmen ve nitelikli öğretim için meslekî gelişim konusunda öğretmenlere sürekli destek sağlanması gerekmektedir.
 • Bahçeşehir Kolejleri’nde uygulanan eğitimin kalitesinin arttırılması, günümüzde giderek önem kazanan "Hayat Boyu Öğrenme" ilkeleri kapsamında öğretmen ve öğretmen adaylarının mesleki ve kişisel gelişmelerinin sağlanması, verimliliklerinin arttırılması ve üst görevlere hazırlanmalarına yönelik hizmet öncesi ve hizmet içi dönemlerdeki eğitimleri üzerinde yoğun bir çaba harcanmaktadır.
 • Bahçeşehir Kolejleri Hizmet İçi Eğitim Birimi ve Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan Öğretmen Geliştirme Merkezi ÖGEM öğretmen eğitimi ve gelişimi konularında yıl boyunca çeşitli seminer ve eğitimler düzenler.

Mentor Öğretmenlik Sistemi

2008 – 2009 eğitim öğretim yılından itibaren Bahçeşehir Kolejleri’nde Kişiye Özgü Öğretim Modeli çerçevesinde Mentor Öğretmenlik Sistemi uygulanmaktadır. Bahçeşehir Koleji’nde 5.sınıftan itibaren her öğrencimize bir mentor öğretmenimiz danışmanlık yapmaktadır. Mentor öğretmenlerimiz uygulamalı ders ve branş öğretmenleri arasından seçilmektedir.

Mentor Öğretmenlik sistemi ile her öğrencimizin akademik ve sosyal alandaki gelişiminin dikkatlice izlenmesi, öğrencilerimizin kendileri ile ilgili farkındalıklarının arttırılması, planlama ve değerlendirme becerilerinin arttırılması, gelişim gereksinimlerinin tespit edilmesi, akademik başarının yükseltilmesi, okula bağlılığının sağlanması, öğrenme motivasyonunun arttırılması ve okul-ev arasında etkileşim ve yakın işbirliğinin kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

Bu sistem ile öğrencinin;

 • Okulda bir eğitimci ile sürekli iletişim kurması,
 • Gelişimini belirli aralıklarla eğitimci ile birlikte değerlendirmesi ve takip edildiğini bilmesi,
 • Akademik ve sosyal alanda daha etkin olabilmesi,
 • Kişisel planlama ve değerlendirme becerisi geliştirmesi,
 • Gelişim ihtiyaçlarının tespit edilmesi,
 • Dikkatini geliştirmesi,
 • Çalışma alışkanlıklarını kişisel özellik ve ihtiyaçlarına en uygun olacak şekilde düzenlemeyi öğrenmesi,
 • Motivasyonunun arttırılması,
 • Başarısının sorumluluğunu alması,
 • Akademik başarısının yükseltilmesi,
 • Okul ve ev arasında iletişim ve koordinasyonun arttırılması amaçlanmaktadır.

Öğrencilerinin gelişimlerini takip edebilmek için;

 • Öğrencinin okuldaki durumunu ayda bir gözden geçirir, öğrenci tarafından değerlendirilmesini sağlar,
 • Öğrencinin deneme sınavı sonuçlarını değerlendirir,
 • Öğrenci ile birlikte öğrencinin tanı testlerinin sonuçlarını değerlendirir,
 • Öğrenci ile iki haftalık veya aylık amaçlar belirler,
 • Amaçların ne kadar gerçekleştirildiğini ve tamamının gerçekleştirilmesi için nelere ihtiyaç duyulduğunu değerlendirir,
 • Gerektiğinde yeni amaçlar belirlenmesi için öğrenciyi destekler,
 • Öğrencinin aile, arkadaşlık gibi konularda yaşadığı sorunları dinleyerek uygun birime yönlendirir

Ölçme-Değerlendirme

Ölçme - değerlendirme öğrencilerimizin akademik performansı ile ilgili bilgilerin toplanması ve analiz edilmesidir. Öğrenme sürecinin farklı aşamalarında öğrencilerimizin neler bildiklerini, neleri anladıklarını ve neleri yapabildiklerini belirlemektedir. Okulumuzda MEB müfredatı kapsamında başarının tespit edilmesinde şu çalışmalar kullanılmaktadır:

 • Ortak Ölçme Değerlendirme Çalışmaları... Öğrencinin başarısını belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında, sadece bilginin ölçülmesine değil; kavrama, kendini ifade edebilme, yorumlayabilme, uygulama, analiz – sentez ve değerlendirme düzeyinde edindikleri davranışların da ölçülmesine ağırlık verilmektedir. Öğrenci başarısının ölçülmesinde kullanılan ölçme araçlarının geçerlilik, güvenirlik, objektiflik, örnekleyicilik, kullanışlılık, ayırt edicilik özelliklerine sahip olmasına dikkat edilmektedir. Ölçme ve değerlendirmede az sorulu – uzun cevaplı veya çok sorulu – kısa cevaplı; yazılı, çoktan seçmeli, tamamlamalı, eşleştirmeli, yapılandırılmış grid ve doğru – yanlış sınav araçları ile gözlemler, hazırlık ve alıştırma çalışmaları, ödevler, proje, performans ödevi, portfolyo sunumu, akran ve öz değerlendirme ve benzeri alternatif ölçme ve değerlendirme araçları da kullanılmaktadır. Matematik derslerinde, konular işlenirken ve sonrasında verilen tanı ve ödev testleriyle, öğrencilerimizin eksik kazanımları tespit edilip tamamlanır ve mevcut öğrenmeleri pekiştirilir. Matematik öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan SBS testleri düzenli olarak uygulanarak öğrencilerimizin test sorusu çözme becerileri geliştirilmekte, SBS sınavlarındaki başarıları arttırılmaktadır. Matematik Kulübü'müzde matematiğe ilgisi ve yeteneği üst düzeyde olan öğrencilerimiz Matematik Olimpiyatları'na hazırlanmaktadır.
 • Sınavlar... Ölçme-değerlendirme öğrencilerimizin akademik performansı ile ilgili bilgilerin toplanması ve analiz edilmesidir. Öğrenme sürecinin farklı aşamalarında öğrencilerimizin neler bildiklerini, neleri anladıklarını ve neleri yapabildiklerini belirlemektedir. Bahçeşehir Kolejleri’nde eğitim ve öğretim eş zamanlı uygulanmaktadır. Aynı programın tüm okullarımızda aynı zaman diliminde uygulanması sonucunda tüm sınavlar aynı anda aynı sorularla uygulanabilmektedir. Bu uygulama, öğrencilerimizin akademik performanslarını tüm Türkiye genelinde değerlendirmemize olanak sağlamaktadır. Sınav programı, sınav takvimi doğrultusunda uygulanmaktadır. Tüm sınavlarda amaç öğrencimizin bilgi birikimini ölçmeye yöneliktir.
 • Ulusal Sınavlara Hazırlık Çalışmaları... Ulusal Seviye Belirleme Sınavları için Bahçeşehir Kolejleri’nde hazırlık sınavları yapılmaktadır. Öğrencilerimiz sınavlarda Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve İngilizce derslerinden sorumludurlar. Deneme sınavlarında öğrencilerimizin gördüğü üniteleri tekrar etmesi, değişik soru çeşitlerini görmesi, test tekniğini ve sınavda zamanlama yönetimi öğrenmesi amaçlanmaktadır. Deneme sınavları sonucunda öğrencilerimiz arkadaşları arasındaki sıralamasını öğrenme fırsatı bulmaktadır.
 • Ulusal Sınavlara Hazırlık Kampları... Öğrencilerimizin motivasyonunu artırmak için 1. dönem ve 2. dönem sonlarında Ulusal Sınavlara Hazırlık kampları düzenlenmektedir. Bu kamp dönemlerinde, programlar değiştirilerek öğrencilerimize ihtiyaç duydukları derslerden takviye yapılır. Bu dönemlerde deneme sınavlarının sayısı arttırılarak öğrencilerimizin gireceği sınava hazırlanması amaçlanmaktadır.
 • Alternatif Ölçme Değerlendirme... Alternatif Ölçme ve Değerlendirme araçları öğrencinin bilgi, beceri ve davranışlarını belirlenmiş ölçeklere göre, açık ifade ve kriterlerle ve kişisel farklılıklarını göz önüne alarak değerlendirme yapılmasını sağlar. Ölçme ve Değerlendirme Birimi, Alternatif Ölçme ve Alternatif Ölçme Araçları konusunda öğretmenlere rehberlik yapar.
 • Öz Değerlendirme... Bahçeşehir Eğitim Kurumları’nda öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini, özellikle başarı düzeylerini ve öğrenme sonuçlarını yargıladıkları süreçtir. Temel amaç, öğrencilerin öz değerlendirme becerilerini geliştirmektir.
 • Akran Değerlendirme... Bahçeşehir Eğitim Kurumları’nda bir grup içinde yer alan öğrencilerin akran veya akranlarını değerlendirdiği süreçtir. Okul ve iş yaşamı boyunca bireyler diğerlerinin başarılarını değerlendirme gereksinimi duyabilirler. Akran değerlendirme, bireylerin bu tür özelliklerini geliştirirken, kendilerine güvenlerinin artmasını da sağlayabilir. Diğer öğrencilerin değerlendirme sonuçları öz değerlendirmenin bir parçası gibi düşünülebilir ve öz değerlendirme becerilerinin geliştirilmesine birincil dereceden katkı sağlar.
 • Genel (Grup) Değerlendirme... Bahçeşehir Eğitim Kurumları’nda birlikte veya işbirlikli değerlendirme yapılmaktadır. Öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte beceri analizi ve değerlendirme ölçütlerini saptayarak akranlarını değerlendirmeleridir. Burada değerlendirme hem öğrenciler hem de öğretmen tarafından gerçekleştirilir. Ortak değerlendirme becerilerini geliştirme akran ve öz değerlendirme eğitiminin başlangıç noktasını oluşturur.
 • Portfolyo... Bahçeşehir Eğitim Kurumları’nda bir eğitim yılı boyunca öğrencinin yaptığı kendisine ait özgün çalışmalarıdır. Bu çalışmalar bir klasör içinde toplanır ve öğrencinin gelişim süreci kendisi, velisi ve öğretmeni tarafından gözlemlenir.
 • Projeler... Öğrencilerimizin grup halinde veya bireysel olarak belirlenen bir alan veya konu ile ilgili inceleme, araştırma yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunmaları amacıyla düzenlenen çalışmalardır.
 • Performans Ödevi... Birey olmanın gerektirdiği belli becerileri kazanmaya yönelik, belirli kriterleri olan, özgün zorluklardan ve sorumluluklardan oluşan hedefe yönelik uygulamalardır. Bu nedenle, Bahçeşehir Koleji’nde her kademede günlük ve haftalık ödevler verilmekte ve bunların düzenli olarak takibi yapılmaktadır. Eğitimde bir pekiştireç olarak görülen ödevler, öğrencilerimizin eksik oldukları ya da desteklenmesi gereken konulara yönelik olarak bireysel olabileceği gibi günlük gazete çıkarılması şeklinde grup ödevleri de olabilmektedir.
 • Ders İçi Performans... Öğrencilerimizin sınıf çalışmalarına aktif katılımı, belli beceri ve davranışların sergilenmesini içerir. 1, 2 ve 3. sınıflarda ölçme - değerlendirme çalışmaları; proje, performans ödevi ve ders içi performanslar ile gerçekleştirilmektedir. Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan, proje ve performans çalışmalarını zamanında teslim etmeyen öğrencilerimizin durumu velimize bildirilir. Velimizin, öğrencimizin sorumluluklarını yerine getirmeme / teslim etmeme gerekçesini 5 iş günü içerisinde okul yönetimine geçerli sağlık veya benzeri raporlarla birlikte bildirmesi gerekmektedir. Okul yönetimi tarafından özrü uygun bulunan öğrencilerimiz ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden kendisine de haber verilerek, dersin niteliğine göre ölçme - değerlendirme etkinliğine katılırlar.
 • Ödev Yaklaşımı... Bahçeşehir Kolejleri’nde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurularak ödev verilir.
  Ödevler, öğrenme için amaç değil, birer araçtır.
  Ödevler, bıktırıcı değil, öğrenmeyi sevdirici ve özendirici niteliktedir.
  Ev ödevleri öğrencilerimizi yaratıcı sorun çözmeye yöneltir.
  Öğrencilerimizin sahip olduğu bilgi ve becerileri geliştirir.
  Öğrenilenleri pekiştirir ve zenginleştirir.
  Öğrencilerimizin, işlenecek konuyu daha iyi kavrayabilmesi ve konu ile ilgili uygulamalara katılabilmesini sağlar.
  Öğrencilerimizde bilimsel araştırma ve inceleme becerilerinin gelişmesini sağlar.
  Sorumluluk bilincini arttırır.
  Öğrencilerimizin bireysel gelişim ve olgunlaşma düzeyleri göz önünde bulundurulur.
  Öğrencilerimizin kendilerinden bir şeyler katabilecekleri niteliktedir.
  Öğrencilerimizin ödevleri değerlendirilirken, birbirleriyle kıyaslanmaz, kendi gelişim çizgileri göz önünde bulundurulur.
  Ödevlerin özgün ve ilgi çekici olmasına dikkat edilir.
  Öğrencilerimizin yaptıkları küçük şeyler bile takdir edilerek, desteklenir.
  Verilen ödevler, ödevi veren öğretmen tarafından takip edilerek, değerlendirilir.
  Ödev yapmayan öğrenci uyarılır, ödev yapmamayı devam ettirenler için okulumuz rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisi ve okul yönetimi ile işbirliği yapılarak, öğrencimizin bu birimlerle görüşmesi sağlanır. Olumsuz durum devam ettiği takdirde, velimizin kontrolü ve işbirliği istenir.
 • e-gelişim karnesi... Öğrencilere yarıyıl ve öğretim yılı sonunda verilen karneler dışında Bahçeşehir Koleji olarak birinci ve ikinci dönemde olmak üzere 2 adet e-gelişim karnesi verilir. Bu karne öğrencinin okuldaki davranışları, derslerdeki tutum ve gelişimi hakkında sınıf ve branş öğretmenlerinin değerlendirmelerini göstermektedir. Değerlendirme dereceleri bir notun karşılığı olarak düşünülmemelidir. Bu dereceler, derse giren tüm öğretmenlerin öğrenci gelişimini izlerken yaptığı gözlemler sonucu oluşan görüş değerlendirmeleridir. e-gelişim karnesine web sitesinden öğrenci şifresi ile erişim sağlanır.
 • BADEM... Bahçeşehir Dijital Eğitim Merkezi öğrencilerimiz için eğlenceli, interaktif öğrenme materyalleri içeren aynı zamanda ortaokul ve lise öğrencilerimizin akademik gelişimlerini düzenli olarak izleyen ve buna bağlı olarak dijital içerikli bireyselleştirilmiş öğrenme yolları sunan web tabanlı ölçme değerlendirme ve öğrenme destek platformudur.

VE CEVHERİ KEŞFETMEK... Yetenek, bireyin belli bir işi yapmaya ve öğrenmeye yatkınlığını gösterir. Başka bir deyişle belli bir alanda yeteneği olan kişiye, o alanla ilgili öğrenmeler kolay gelir. Bu nedenle bazı alanlarda üstün yeteneği olan çocuklar, bu yeteneklerini kolaylıkla göstererek başarılı olurlar. Her birey genellikle birkaç farklı alanda yeteneklidir ve her bireyin sahip olduğu yeteneklerin birleşimi birbirinden faklıdır.

Bahçeşehir Kolejleri’nde uygulanan disiplinler arası, bütünleştirilmiş eğitim programları öğrencilerde bulunan bu gizil yetenekleri yani içlerindeki cevheri keşfetmek üzere yapılandırılmakta, farklı zeka alanlarına hitap eden eğitimler verilmektedir.

Keşif ve gelişim yetişmekte olan çocuklarımızla ilgili gözlemlenebilir ve heyecan verici iki anahtar kelimedir. Çocuklarımızın bütün gelişimleri içinde kendilerini farklı alanlarda denemeleri, ilgi alanları ve becerileriyle ilgili yaptıkları “küçük keşifleri” birer yaşam becerisi haline dönüştürme yolundaki çabaları ve bu enerjinin, sistemli ve amaca yönelik bir uğraşın verildiği bir sürece dönüşmesi... Sosyal Aktiviteler çocuklarımızı işte böylesine renkli, sesli ve zengin içerikli bir dünyaya davet ediyor.

Bahçeşehir Kolejleri bilmeyi, yapmayı, olmayı, birlikte yaşamayı öğretmeyi hedefleyen, analiz, sentez, yaratıcılık gibi yüksek becerilere odaklı, ham bilginin bilgiye, bilginin bilgeliğe dönüştürülmesini sağlayan, yaşam boyu öğrenme için gerekli olan merak duygusunun sürekli canlı tutulduğu ortak müfredat çalışmalarının yanı sıra çok yönlü etkinlikler ve sosyal aktivitelerle öğrenciler destekliyor, onları, bir yaşam boyu güvenle taşıyabilecekleri kişilik özellikleri, beceri ve uğraş alanlarıyla donatıyor.

Kelimelerle düşünme ve ifade etme, dildeki karmaşık anlamları değerlendirme, kelimelerdeki anlamları ve düzeni kavrayabilme, şiir okuma, mizah, hikaye anlatma, gramer bilgisi, mecazi anlatım, benzetme, soyut ve simgesel düşünme, kavram oluşturma ve yazma gibi karmaşık olayları içeren dili üretme ve etkili kullanma becerisinin gelişimi için seçilen ve tüm öğrencilerin aynı anda okuyarak değerlendirdiği Okuma Kitapları, Yaratıcı Okuma ve Yazma Çalışmaları, Yabancı Dil Kulüpleri, Yazın Atölyesi Çalışmaları, Tartışma ve Münazaralar, Günlük Tutma Çalışmaları, Okullar Arası Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları, Yazar Söyleşileri, Kitap Değişimi Çalışmaları...

Sayılarla düşünme, hesaplama, sonuç çıkarma, mantıksal ilişkiler kurma, hipotezler üretme, problem çözme, eleştirel düşünme, sayılar, geometrik şekiller gibi soyut sembollerle tanışma, bilginin parçaları arasındaki ilişkiler kurma becerisinin gelişimi için Matematik Laboratuvarı Çalışmaları, Matematik Oyunları ve Yarışmaları, Zeka Oyunları ve Mantık bulmacaları, Ulusal ve Uluslararası Bilim Yarışmalarına Katılım, Satranç Turnuvalarına Katılım, Pi Günü, Cahit Arf’ı Günü gibi matematik dünyasına ait özel programlar...

Öğrencilerin fen ve teknolojinin doğasını anlaması fen bilimleri olarak fizik, kimya ve biyoloji bilimleri arasındaki ilişkiyi anlayan öğrencinin bu ilişkiyi teknoloji ile bütünleştirmesi, öğrenmeyi bilme ve anlamaya istekli davranma, sorgulama, doğal çevrelere değer verme, mantığa değer verme, eylemlerin sonuçlarını düşünme gibi bilimsel değerlere sahip olma, meslek yaşamlarında bilgi, anlayış ve becerileri kullanarak yeniliklere karşı eleştirel ve sorumlu tutumlar geliştirebilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerinin desteklenmesi için Bilime İlk Adımlar Proje Yarışması, Bilimin Renkleri Çalışmaları, Uzay Kampı, Bilim Müzesi Gezileri, 3-D Sunumlar, Bilgi Yarışmaları, Ulusal Bilimsel Proje Yarışmalarına Katılım, Küçük Mucitler Çalışması, Bahçeşehir Kolejleri Bilim Müzeleri’nde Eğlenceli Deney Setleri, Geri Dönüşüm, Çevre Kirliliği ve Enerji Tasarrufu Konulu Farkındalık Etkinlikleri, Eko-School Projeleri, İpek Böceği ve Kültür Mantarı Yetiştirme, Ekolojik Ev ve Tarım Bahçeleri...

Öğrencilerin kendini ifade eden, başkalarını dinleyebilen, geçmişi yorumlayarak, günü algılamayı ve geleceğe ilişkin beklentiler arasında bağlantı kurmayı başarabilen, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, demokratik, laik, evrensel değerlere sahip, çevrenin ve kültürel mirasın korunması gerektiği bilinci ile “yakından uzağa, basitten karmaşığa, somuttan soyuta” araştırıcı ve sorgulayıcı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için Panoramik Şehir Turları, Müze ve Ören Yeri Gezileri, Müze Eğitimi, Sınıfta Müze Çalışmaları, Okulda Demokrasi için Okul Başkanlığı Seçim Süreci, İnsan Hakları ve Çocuk Hakları Çalışmaları, Mahalli Kurtuluş Günü Etkinlikleri, Şehrime Sahip Çıkıyorum Çalışmaları, Yöresel Değerler Günü Çalışmaları, Sosyal Sorumluluk Projeleri, Yardım ve Dayanışma Kermesleri, Kardeş Okul Dayanışma Çalışmaları, Atatürk ve Milli Bayramlara Özel Okullar Arası Şiir, Kompozisyon ve Deneme Yarışmaları, Depreme Hazırlıklıyız - AKUT Çalışmaları, Sivil Savunma Çalışmaları, Tatbikatlar, Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Çalışmaları, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Ortak Projeler...

Yabancı dil öğretiminde temel olan “Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma” becerilerini kazandırmak ve bu becerileri pekiştirmek amacıyla açılan Drama ve Müzik Dil Kulüpleri, Comenius Projeleri, Avrupa’da Bahar Günü Etkinlikleri, English In Action Programı, Sene sonu Dünya Dilleri Etkinlikleri, Cambridge Sınavları, Delf Sınavları, Spelling Bee, Treasure Hunt, Scavanger Hunt Yarışmaları, İngiltere, Fransa, Almanya, Amerika, Kanada ve İsviçre’de Yaz dil okulları...

Resimler, imgeler, şekiller ve çizgilerle düşünme, üç boyutlu nesneleri algılama ve muhakeme etme becerisinin gelişimi için Yaratıcı Düşünme Atölyesi ve Sanat Fabrikası, Karikatür, Moda Tasarımı, Kil, Seramik ve Heykel, Keçe İşi, Takı Tasarımı, Oyuncak ve Kukla yapımı, Fotoğrafçılık, Grafik Tasarımı çalışmaları, Model Uçak, Cam Üfleme çalışmaları, Atık Malzemelerden Proje Çalışmaları, Sene Sonu Sergileri, Kişisel Resim Sergileri, Ulusal ve Uluslararası Resim Yarışmalarına geniş katılım…

Sesler, notalar, ritimlerle düşünme, estetik değerleri fark etme, faklı sesleri tanıma ve yeni sesler, ritimler üretme becerisinin gelişimi için Dalcrose, Kodaly, Orff Felsefesi ve Suzuki Metotlarıyla Şekillendirilmiş ve Çeşitlendirilmiş Müzik Kulüpleri, Öğrenci Tanıma ve Yönlendirme Çalışmaları, Enstrüman Grupları, Polifonik Koro Çalışmaları, Çok Katılımlı Sene Sonu Müzik Şölenleri, Resitaller, Yaz–Kış Müzik Okulları, Okul Bandosu Çalışması, Okul Orkestrası, Dijital Müzik Yapma Çalışmaları...

Grup içerisinde işbirlikçi çalışma, sözel ve sözsüz iletişim kurma, insanların duygu, düşünce ve davranışlarını anlama, paylaşma, ifade edebilme, yorumlama ve insanları ikna edebilme becerisi gelişimi için Değerler Eğitimi...

İnsanın kendi duygularını, duygusal tepki derecesini, düşünme sürecini tanıma, kendini değerlendirebilme ve kendisiyle ilgili hedefler oluşturabilme becerisi gelişimi için Düşünme Eğitimi, Görülebilir Düşünce Çalışmaları, Akıl Haritası Çıkarma Çalışmaları, Liderlik Okulu çalışmaları, Çocukça Felsefe çalışmaları, Kariyer Eğitimi Çalışmaları...

Doğadaki tüm canlıları tanıma, araştırma ve canlıların yaratılışları üzerine düşünme becerisinin gelişimi için Ekolojik Ev ve Tarım Çalışmaları, Eko Okul Çalışmaları...

Dünya toplulukları arasında farklı ortamlarda dolaşabilen, çalışabilen, yaşayabilen insan yetiştirmek amacıyla uygulanan Yabancı Diller Eğitimi, İsviçre, Amerika, İngiltere ve Kanada’da Global Eğitim Programları, Avrupa Birliği Projeleri...

Teknoloji çağında öğrenirken sorgulayan, yaratıcı, kendine güvenen, olayların sebep-sonuç ilişkisini ve daha geniş boyutlarını irdeleyen bireyler yetiştirmek için gerçekleştirilen Bilgisayar Yapımı Çalışmaları, Kişisel İnternet Sitesi ve Blog Hazırlama Çalışmaları, Robot Tasarımı ve Programlama - Robotics Çalışmaları, RC Kulüpleri...

Çocukların girişimcilik konusundaki farkındalığını arttırmak, ekonominin temel kavramlarını edinmelerini, kişilerin ekonomi içinde, çalışan ve tüketici olarak oynadıkları rolleri keşfetmelerini sağlamak, eğitimin kendi gelecekleri üzerindeki önemli rolünü anlamalarını kolaylaştırmak ve yenilikçi fikirler sunma ve ürünler tasarlayabilme becerilerini geliştirmek için Girişimcilik Çalışmaları...

Öğrencilerin bilgi, görgü ve yeteneklerini geliştirmek; yaparak yaşayarak öğrenmelerine imkan vermek, derslerin uygulama ortamında yapılmasını sağlamak; onlara çevrelerini, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik değerlerini tanıtmak, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izletmek ve aynı eğitim çatısı altında eğitim öğrenim gören arkadaşlarıyla bir araya getirerek sosyal çevrelerinin genişlemesine yardımcı olmak amacıyla düzenlenen ve tüm okullarımızdan öğrenci ve öğretmenlerimizin katıldığı Ortak Yurt İçi, Yurt Dışı Eğitim Gezileri...

“Yaparmış gibi – Yaşarmış gibi öğrenme”nin gerçekleştiği, öğrencinin belki de hayatı boyunca karşılaşmayacağı olayları canlandırarak, o konuda bilgi ve birikim sahibi olmasına fırsat veren, “yaşarmış gibi” yaptığı için de tüm duyu organları tarafından algılanan ve kalıcı öğrenmelerin sağlandığı Yaratıcı Drama Çalışmaları...

Öğrencilerin beden becerilerini geliştirerek, büyüme ve gelişme davranışlarını desteklemek, sosyalleşmeleri ve kişiliklerini bulup doğru bir çizgi üzerinde yol almalarını sağlamak için çeşitli branşlarda açılan Sportif Etkinlikler, Okul Spor Takımları, Okullar Arası veya Ferdi Ulusal Spor Yarışma ve Turnuvalarına Katılım, Spor Dallarına Yönlendirme Çalışmaları, Yaz-Kış Spor Okulları, Doğa Kampları, Kayak Kampları, farklılaştırılmış Beden Eğitimi Dersleri, Sınıflar Arası Turnuvalar, Veli Katılımlı Spor Günü Etkinlikleri, Aileler Arası Spor Karşılaşmaları...

Hareketlerle, jest ve mimiklerle kendini ifade etme, beyin ve vücut koordinasyonunu etkili bir biçimde kullanabilme becerisinin gelişimi için Halk Oyunları, Dünya Dansları, Modern Dans, Bale ve Sportif Beceri Kulüpleri…

Çağrı Merkezi

gri{creative}agency